Rufâî Meşayihinden Muhterem H. Enes Yeşil (k.s.) Üstadımızın (12 Ağustos 2017 ) tarihli yapmış olduğu tefsir sohbetlerini Rufai Fm olarak istifadenize sunuyoruz. Bu sohbette Bakara süresinin 219. Ayetin 2. kısmının Tefsirini dinleyeceksiniz. Sohbetteki bazı önemli bölümler aşagıda geçiş süreleri ile takipçilere kolaylık babında yazılmıştır;

01.09: Allah (c.c) yolunda vermede ölçü
01.40: Hz. Peygamberin kızdıgı kişi
03.50: Hz. EbuBekir ve Hz. Ömer (r.a) yarışı
06.23: Dünya ve maddenin tarifi
09.20: Bir çorabın hikayesi
12.18: Allah (c.c) Dostlarının ince hesapları
13.50: Hz. İbrahim’in sahifelerinde yazılı olanlar
17.04: Allah (c.c) verdiği büyük nimet
19.45: Peygamberimizin bahsettiği akıllı kimseler