Mısırlı Ezher hadis uleması Mansur Ali Nasıf’ın El Tac eseri,beş temel hadis eserinden, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai hadislerinin toplanmış olduğu çok kıymetli bir eserdir.
Burhan Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından başlatılan ve Arif Ayyıldız hocamızın “El Tac Hadis Şerhi” haftalık hadis derslerini istifadenize sunuyoruz.
Bölüm : Kitabul İslam Vel İman (29 – 30 – 31 – 32 – 33 ve 34. Hadislerin Tercüme ve Şerhi