Burhan Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğimizin onursal Başkanı olan Muhterem H.Enes Yeşil Ustadımızın Teşviği ve tavsiyesiyle Başlattığımız ve ” Bir evde hadis kitabi varsa ve okutuluyorsa o evde konuşan bir Peygamber var demektir.” Büyük muhaddis İmam Tirmizi Hz. (Rahimahullah) nin sözünü düstur edinerek hadis halkaları kuruyoruz. 

                                                                                                               Kütüb-i Sitte hadis kitablarinin tamamindan icazetli Ümmügülsüm YEŞİL hocamizla geçen sene başladıgımız Hadis Okumaları bu yılda devam ediyor.

Burhan Eğitim Kültür ve Dayanışma derneği olarak Bursa Uludağ İlahiyat Fakültesi mezunu, Celal Bayar Universitesi İlahiyat Fakültesi hadis ana bilim dalinda araştırma görevlisi, Yalova İslami İlimler Fakültesinde yüksek lisansina devam etmekte olan “Kütüb-i Sitte”  hadis kitablarinin tamamindan icazetli Ümmügülsüm YEŞİL hocamizla beraber hadis okuma halkamizi oluşturduk.

Geçtiğimiz 2016 senesinde, İmam-ı Nesai’nin “es-Sünen” adli hadis kitabını tamamlayip Bursa Uludağ İlahiyat Fakültesinde TEDEV tarafından düzenlenen icazet programinda Öğrencilerimiz hadis icazetlerini Yalova İslami İlimler Fakültesi dekanı Prof.dr. İbrahim hatipoğlu hocamızdan aldılar.

Nesai’nin ardından Müslim’e Başlandı 

Öğrencilerimiz Bu yilda aynı heyecan ve gayretle İmam-ı Müslim’in hz. (Rahimahullah) “Es-Sahih”  adli hadis kitabını Ravileri ve arapça aslını ve türçe çevirisini yapıp okumaya başladılar.

Osmanli medreselerinde en çok okutulan kitaplar arasında yer alan “Kütüb-i Sitte” hadis kitaplarını ecdadımızın izinden giderek aynı usulle, hadis okutma icazeti bulunan Ümmügülsüm YEŞİL hocamızın önderliğinde hadisleri ravi zincirleriyle birlikte arapça metinlerinden okuyup türkçeye tercüme ediyoruz.

Neden Hadis ?

Burhan Eğitim Kültür ve Dayanışma derneği olarak Amacımız Peygamberimizin Hz. Muhammed Mustafa (sav)’in Kuran-ı Kerim’in anlaşilmasina yardımcı birinci el kaynak olan hadislerini ravi zincirleriyle beraber Peygamberimizden dinliyormuş gibi okumak, öğrenmek, hayatimiza geçirmek, Kitap ve sünneti ayirmadan bir bütün olarak dini yaşantımızda rehber edinmeye çalışmaktır.

Dersler Orjinal Metne Sadık Kalınarak Yapılıyor.

Öğrencilerimize Hadis metinleri okunurken ve okutulurken orjinal metne yani arabça metnine sadık kalınarak klasik usul ile dersleri yaptırılmaktadır. 

Hadis kitaplarımız orjinal arapça metinler olması hasebiyle sadece hadisleri öğrenmekle kalmıyor aynı zamanda arapça okuyabilme kabiliyetleri ve arapça metinleri türkçeye tercüme edebilme yetenekleri  geliştiriliyor. 

Çay Molası değil, Mütalaa Vakti 

Öğrencilerimiz Ders aralarında düzenledikleri  çay molalarıyla okunan hadislerin mütaalalarını yapma inkanları buluyorlar.  Bu vesileyle talebelerimize okunan hadis metinlerini sadece zikretmekle kalmıyor aynı zamanda hadislerin hayatımızdaki kalıcılığını sağlıyoruz. 

Talebelerimiz Ümmügülsüm YEŞİL Hocaları ile çay arasında, ders’de akıllarında kalan soruları sorma imkanları oluyor. 

Hadis Okumalarına Her kesimden talip var

Dokuz Eylül İlahiyat, İzmir Katip Çelebi İslami İlimler , Celal Bayar Sağlık Bilimleri, Dokuz Eylül PDR, İmam Hatip Lisesi, Yalova İslami İlimler Fakültesinde öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerimiz ve bu ilmin talibi ev hanimi ablalarimizin oluşturduğu hadis halkamizda 30’a yakın talebeyle hadis okumalarımızı gerçekleştiriyoruz.

Çoğunluğunu örgün eğitim gören öğrencilerin oluşturması sebebiyle hafta içi yapamadığınız derslerimizi öğrencilerimizin istek, azami gayret ve fedakarliğiyla hafta sonu, dönem arasi ve yaz tatillerinde düzenlediğimiz hadis kamplarinda devam ettiriyoruz.

Haber: S. Yıldız