Burhan Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği olarak 4. sene önce başlattıgımız “Hadis Şerif Okumaları ve şerhi” Ders halkaları sohbet meclisi halkamız genişleyerek devam ediyor.

Hadis meclislerinin yeniden ihyası için  oluşturduğumuz hadis halkamızın 4. senesinde bu yolun başlangıcından beri şiar edindiğimiz İmam Tirmizi hazretlerinin “Bir evde hadis kitabı varsa ve okutuluyorsa o evde konuşan bir Peygamber (s.a.v) var demektir.” bu sözüne ithafen bu sene de Sünen-i Tirmizi eserini okuyarak geleneği sürdürmekteyiz.

Daha önceki senelerde köklü bir gelenek olan hadis okumalarına Sünen-i Nesâi ile başalayıp daha sonra Sahihi Müslim, Sünen-i Ebû Dâvûd ve Şemaili Şerif okuyarak devam etmiştik. Bu sene okumaya başladığımız Büyük Muhaddis İmam Tirmizi hazretlerinin Sünen-i Tirmizi eserini bitirmeyi hedefledik. Okumalar tamamlandıktan sonra Türkiye Eğitime Destek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen “Geleneksel Hadis Rivayet İcazeti” merasiminde daha önce icazet almış hocaların takdimiyle hak eden öğrencilere “Hadis Rivayet İcazeti” verilecektir. 

Hadis okumalarımızı hadis okutma icazeti bulunan Ümmügülsüm YEŞİL hocamız önderliğinde hadisleri ravi zincirleriyle birlikte orijinal metinden (arapça) okuyarak ve daha iyi anlayıp ameli hayatımıza tatbik edebilmek için Türkçeye tercüme ederek okumaktayız. Ders sırasında akla takılan sorular veya daha ayrıntılı öğrenilmek istenilen hususlar gerek hocamız Ümmügülsüm YEŞİL’e sorularak gerekse araştırma yapılarak giderilmektedir.

Gayemiz Kuran-ı Kerim’in esaslarını daha iyi anlayarak kulluk vazifesini bilinçli bir şekilde idame ettirebilmektir. Bunun da ancak Rasul-i Ekrem’in örnek ahlakı ile ahlaklanarak olabileceğine inanmaktayız . Çünkü O’nun hayatı Kur’an-ı Kerim’in getirdiği esaslarının tefsiri ve canlı temsili idi.

Kur’an-ı Kerim de ise şöyle buyrulduğu üzere: ” Rasul size ne getirip verdi ise onu alınız, neyi yasak ettiyse onu da terkediniz” (Haşr:7)

Ayet-i Kerime’den de anlaşıldığı üzere Efendimiz’in hayatı müslümanlar için en güzel örneği teşkil etmektedir. Kur’andan sonra hadis ve sünnet İslam’ın ikinci kaynağıdır. Hadisler dini yönden önemli olduğu kadar İslam kültür tarihi için de bi o kadar önemlidir.

Hadis kaynakları İslam toplumunun siyasi, kültürel, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminin takip edilmesinde de zengin bir kaynaktır. 

Ve son olarak Allah Rasulü’nün şu sözüyle bitirelim: “Size iki şey bıraktım. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece sapıklığa düşmezsiniz. Allah’ın Kitabı Kur’an ve Resulü’nün sünneti” (Muvatta’, Kader 3).