Rufâî Meşayihinden Muhterem H. Enes Yeşil (k.s.) Üstadımızın (05 Ağustos 2017 ) tarihli yapmış olduğu tefsir sohbetlerini Rufai Fm olarak istifadenize sunuyoruz. Bu sohbette Bakara süresinin 219 Ayetin Tefsirini dinleyeceksiniz. Sohbetteki bazı önemli bölümler aşagıda geçiş süreleri ile takipçilere kolaylık babında yazılmıştır;
01.34: İçkinin ve Kumarın Haram oluşu ve hükmü
05.45: İçkinin Haram kılınmadan önceki seyri
08.12: Sarhoşken Men edilen ibadet
10.52: İşki içene cezayı ilk kim uyguladı
12.22: Sufilerin beyitlerinde şarab ?
15.26: Allah (c.c) aşkıyla yananların hali
17.14: Allah (c.c) gizlediği kimseler
17.58: İrşatla Mükellef olmayanlar ?