Rufai meşayihinden muhterem Hüseyin Enes Yeşil (k.s) efendimizin sadra şifa, gönle huzur ve kalbe inşirah veren tefsir sohbetlerini istifadenize sunuyoruz.

18.yy’da yaşamış olan ünlü Faslı Müfessir ve Mutasavvıf Ahmet İbn Acibe’nin (1747-1809) değerli eseri Bahrül Medid isimli tefsiri, Kur’an-ı Kerim ayetlerinin hem zâhiri hem bâtınî hem de tasavvufî anlamlarını içerir,bu yönüyle hem akla hem gönle hitâb eder.
Burhan Eğitim Kültür ve dayanışma Derneği tarafından düzenlenen  Tefsir Derslerimizin, ses kayıtlarını istifadenize sunuyoruz. Feyizyab Olmanız dileğiyle :