Burhan Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği’nin destekleriyle açmış olduğu hafızlık kursumuzun ilk meyveleri olan hafızlığını tamamlamış ve tamamlamak üzere olan talebelerimiz, bu Ramazan ayında hatimle teravih namazı kıldırmaya başladılar. Muhterem H.Enes Yeşil hocamızın 20. yıllık rüyası bu ramazanda Cenabı hakkın lütfuyla gerçek oldu.  
Abdurrahman b. Avf’ın naklettiği bir hadiste Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v):
“Şüphesiz Allah Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de Ramazan gecelerini ihya etmeyi sünnet kıldım. Her kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan’ı oruçla, gecelerini namazla ihya ederse, anasından doğduğu gün gibi günahlarından temizlenmiş olur” buyurmaktadır. ( İbn Mâce, İkametu’s-Salâ, 173; İbn Hanbel, I, 191, 195.)
Peygamber efendimiz bu hadisinde teravih namazının önemine, eğer oruçla beraber geceler de namaz ile ihya olunursa günahların temizleneceği müjdesiyle değiniyor. Bilindiği üzere Peygamber Efendimiz (sav), teravih namazını birkaç gece mescidde ashabına kıldırmış daha sonra farz olur endişesi ile cemaatle kılmayıp kendi odasında yalnız eda etmişti.
Peygamber Efendimizin teravih namazını odasında nasıl ve kaç hatimle kıldığını bilemiyoruz. Ama Allah Resulü’nün rahle-i tedrisinde yetişen sahabe efendilerimizin teravih namazını gerek cemaat halinde gerekse münferid olarak hatimle kılmaya özen gösterdiklerini kaynaklarımızda görüyoruz.
Bir başka hadiste ise efendimiz (sav)
“Amellerin hangisi daha faziletlidir? diye sorulunca, o da: “Uzun kıyamdır” diye cevap vermiştir.” (Ebu Davud,2,69)
        Abdullah b. Arar (r.anhumâ)’dan dedi ki: Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: “Kim on ayet okuyarak (geceleyin) namaz kılarsa gafillerden yazılmaz. Kim yüz ayet okuyarak namaz kalırsa kunut ehlinden diye yazılır. Kim bin ayet okuyarak namaz kılarsa kantarlarla mükâfat kazananlardandır, diye yazılır.” ( IEbu Davud, II, 57; İbn Huzeyme, Sahih, II, 181; İbn Hibban, Sahih, IV,120 )
Bu hadisler ışığında Teravihlerin hatimle kılınmasına ayrı bir ehemmiyet veren değerli büyüğümüzün 1997 den beri uygulamaya geçirdiği hatimle teravih bu yıl 20.yılına ulaşmıştır. Bu yılı bambaşka kılan husus ise bizzat büyüğümüzün dizinin dibinde terbiye görmüş olan, derneğimize ait hafızlık kurslarımızda yetişen hafızlarımızın kemale eren tedrisatlarının sonucunda Ramazanın bereketine, sayısız lûtfuna birde hatimle teravihi ekleyerek benzersiz bir lezzeti tatmamıza vesile olmalarıdır.
Talebelerimizden bir kısmı Nuri Osmaniye Mescidinin bulunduğu binanın dergâh bölümünde hatimle, bir kısmı ise çeşitli mescitlerde hatimsiz teravih namazı kıldırmaktadırlar. Rabbimiz tüm öğrencilerimize muvaffakiyetler versin hizmetlerini âli kılsın. Rabbimiz böyle bir çalışmada emeği olan tüm kardeşlerimizden razı olsun.