Tefsir Dersleri

Tefsir Dersleri (Bahrül Medid)

Rufai Meşayihinden muhterem H.Enes Yeşil (k.s) efendimizin sadra şifâ, gönle huzur ve kalbe inşirah veren sohbetleri istifadenize sunuyoruz.
Takip edilen eser : İBN ACİBE EL-HASENİ hazretlerinin yazmış oldugu “Bahrül Medid” isimli tefsir kitabıdır.

Şifa-i Şerif

Osmanlı medreselerinde asırlarca okutulan Kadı İyaz Efendinin Şifa-i Şerif isimli eserini Muhterem H.Enes Yeşil Hocaefendi’nin sadra şifâ, gönle huzur ve kalbe inşirah veren anlatımı ve şerhini istifadenize sunuyoruz.

Hadis Sohbetleri

El Tac Hadis Kitabı Ezher Üniversitesi âlimlerinden Mansûr Ali Nâsıf tarafından altı yılda (1341-1247/1922-1928) meydana getirilen “et-Tacu’l-câmi” isimli eser, fıkıh bablarına göre Buhârî, Müslim, Ebu Davud, Tirmizî ve Nesâî’ nini kitaplarından seçilmiş hadisleri ihtiva etmektedir. Bu kıymetli eseri Arif Ayyıldız Hocamızın günümz yorumu ve şerhi ile daha da anlaşılır hale getiriyoruz

Tasavvuf Sohbetleri

Yaklasık 15 senedir devam eden sohbetlerimizde simdiye kadar oldugu gibi bugünde ilmi ve fıkhi konularla ilmihal bilgileri ve tasavvufi konular ele alınmaktadır.