“Bir evde hadis kitabı var ise ve O hadisler okunuyor ise O evde Konuşan Bir Peygamber var demektir.”    İmam Tirmizi  (Rahmetullahi Aleyh)
Mısırlı Ezher hadis uleması Mansur Ali Nasıf’ın El Tac eseri, beş temel hadis eserinden, Buhari,Müslim,Ebu Davud,Tirmizi ve Nesai hadislerinin toplanmış olduğu çok kıymetli bir eserdir.
Peygamber efendimiz sav.’ Size iki şey bırakıyorum bunlara uyduğunuz müddetçe delalete düşmezsiniz. Bunlar Kuran-ı kerim ve sünnetimdir’ buyurmuştur.
Hz. Peygamberin mirası ve manevi değerlerimizden olan hadisleri günümüzde öğrenmek, anlamak, yaşamak ve yaşatmak amacıyla hadis halkalarında buluşuyoruz.
Burhan Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından başlatılan ve Muhterem Arif Ayyıldız hocamızın “El Tac ” hadis Terceme ve Şerhi derslerinin ses kayıtlarını istifadenize sunuyoruz. “Amil”  Olmanız dileğiyle : 
 Hadis Terceme ve Şerhi derslerinin ses kayıtlarının tamamına linğimizden ulaşabilirsiniz: