20 Mayıs 2017 tarihinde Burhan Der olarak üniversitede okuyan öğrencilerimiz için düzenlediğimiz Bursa gezimiz maneviyatla dolu, yoğun bir program oldu.
Bu gezinin asıl amacı öğrencilerimizin yıl boyunca orjinal arapçasından okumuş oldukları Kütüb-i Sitte hadis kitaplarından biri olan Sünen-i Nesai adlı hadis kitabını hakkını vererek bitirmiş olup ,icazet belgesini almaya hak kazanmaları sebebiyle ve yılda bir kez Prof.dr.İbrahim Hatipoğlu öncülüğünde TEDEV (Türkiye Eğitime Destek Vakfı) tarafından Bursa’da düzenlenen İcazet Programına katılımları için düzenlenmiştir.
Bilindiği gibi Din-i İslam’ın temel kaynağı Kur’ân-ı Kerim’den sonra ikinci kaynağımız Hadislerdir.Sünen-i Nesai, Ehl-i Sünnet hadis literatüründe en güvenilir hadis kaynakları olarak kabul edilen Kütüb-i Sitte den biridir.
Şiddetini arttırarak devam eden “Kur’ân varken hadise lüzum yoktur.”gibi söylemlerin olduğu günümüzde Peygamberimiz (sav) e ve hadislerine sahip çıkacak,O’na dil uzatana Kur’ân-ı Kerim den delillerle cevap verecek nesiller yetiştirmek görevimizdir.Hadisleri orjinal arapça metniyle okuyan öğrencilerimiz, Peygamber efendimizin görevleri olantebliğ( kendisine ilettiklerini tebliğ etmek), tebyin (Hz.Peygamberimizin tebliğ ettiği vahyin içeriğini insanların anlamaları için gerektiğinde açıklamalar yapması) ve  teşri  (kanun ve hüküm koymak anlamına gelir.Peygamberlerin toplumda ortaya çıkan sorunlara çözümler getirmeleridir) gibi faaliyetlerin mahiyetini bir kez daha idrak etmişlerdir.
Bursa gezimiz sabah namazının Ulu Câmîîn de edâ edilmesiyle başlamıştır. Câmide yapılan tesbihattan sonra Ceddimiz Osman Gâzi ve Orhan Gâzi türbey-i şeriflerini sonrasında ise Aziz Mahmud Hüdâi Hz.lerinin Şeyhi Üftâde hazretlerini ve ardından Emir Sultan hazretlerinin türbey-i şeriflerini ziyaret ettik. Öğle namazını Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camiinde kıldıktan sonra İcazet programına iştirak ettik. Hadis-i Şeriflerin, Peygamberimizin ve icazet programının ehemmiyetiyle ilgili konuşmalardan sonra icazetleri verilmek üzere Türkiye’nin çeşitli illerinden öğrenciler sahneye davet edildiler. İzmir grubu olarak 17 öğrencimiz bizzat Prof .dr. İbrahim Hatipoğlu ve Hüseyin Yeşil hocamızdan icazetlerini teslim aldılar. İlim âşıklarının şevkini ziyadeleştiren programın akabinde İzmir’e dönüş yolculuğu başladı.
“O yüz, her hattı tevhid kaleminden bir satır;
O yüz ki, göz değince Allah’ı hatırlatır…”
Üstad NFK
        Rabbimiz öğrencilerimizin muvafakkiyetlerinin devamını nasip etsin,şevklerini arttırsın,Yollarını istikamet üzere eylesin,Yüzlerini Allah c.c. ve Peygamberimiz sav i hatırlatan yüzlerden eylesin.
Amin.