Burhan-Der olarak bu Kurban’dada  yüzleri güldürdük.
her yıl yapmış oldugumuz kurban faliyetinde de bu yılda Peygamber (s.a.v) Efendimiz için kestiğimiz kurbanı Bayramın 3. Günü önceden tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelere teslim edtik. Katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür ederiz.  Allah razı olsun Yüce Mevlamız Kabul buyursun.
“Kurban” kelimesi, “takarrub”, yani yaklaşmak ve Allâh’a yakınlık sağlamaya vesîle kılınan şey mânâlarına gelir.Cenâb-ı Hak bu emriyle, kullarının kendisine olan yakınlığını ve kullarının bütün imkânlarıyla fedakârlıkta bulunarak birbirleriyle olan yakınlaşmasını arttırmak için vesîleler yaratıyor.
“Ramazan-ı Şerîf, âdeta bir riyâzat iklîmine girip günahlardan arınma ve böylece Cenâb-ı Hakk’a yakınlaşma mevsimi idi. Kurban bayramı da ilâhî emirlerine itaat yolunda gösterilecek fedakârlıklarla Cenâb-ı Hakk’a yakınlaşma mevsimidir.” diye buyuruyor Osman Nûri Topbaş efendi.
         “‘Ey İbrahim! Rüyâyı gerçekleştirdin. Biz ihsan sahiplerini böyle mükâfatlandırırız. Bu, gerçekten, çok açık bir imtihandır!’ diye seslendik. Biz, oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona (iyi bir nam) bıraktık: ‘İbrahim’e selâm!’ dedik. Biz ihsan sahiplerini böyle mükâfatlandırırız.” (es-Sâffât, 104-110)
        Zeyd İbnu Erkam (r.a.) anlatıyor: Resulullah (s.a.v.)’ ın ashabı: “Ey Allah’ın Resulü dediler. Bayram günü kesilen şu kurban nedir?”. “Bu babanız İbrahim (a.s.)’ ın sünnetidir.” Buyurdular. Ashab: “Pekiyi, kurban kesmede bize ne gibi sevap var ey Allah’ ın Resulü” dediler. “Kurbanın her bir kılı için bir sevap.” Buyurdular. Ashab tekrar: (Kesilen kurban koyun kuzu gibi) yünlü ise ey Allah’ın Resulü (sevap nasıl olacak)? Diye sordular. Aleyhissalatü vesselam: “Yünün her bir kılı için de bir sevap var” buyurdular.
        Bir başka hadiste; “Kimin geçim durumunda bir genişlik olur da kurbanını basite alıp kesmezse, o bizim namazgahımıza yaklaşmasın” buyrulur.
       Bu hadisler ışığında biz, Burhan-Der olarak her yıl yaptığımız kurban kesim ve dağıtım faaliyetlerimizle yıl boyunca evine et girmemiş ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını ve bünyemizde yetişen talebelerin yıllık et ihtiyaçlarını karşılıyoruz.